Strona główna

 „Wioski tematyczne pomysłem na innowacyjne produkty turystyki wiejskiej” to projekt współpracy zrealizowany wspólnie przez LGD Stowarzyszenie Gościniec  4 Żywiołów Nadwiślańską Grupę Działania „E.O.CENOMA” Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby.


 


Celem projektu było stworzenie początków sieci 6 wiosek tematycznych (po dwie z terenu każdej Lokalnej Grupy Działania) i wypracowanie dla nich zalążków oferty turystycznej. Oferta ma być przykładem nowego typu turystyki związanej z gospodarka wiedzy i doznań. Jej przygotowanie ma się przyczynić do podniesienia atrakcyjności wiosek oraz uzyskania dodatkowych przychodów dla mieszkańców.
Projekt adresowany był do wszystkich chętnych mieszkańców wybranych miejscowości chcących wzmocnić życie społeczne wsi i pozyskać dodatkowe źródło dochodu. W jego ramach zostały opracowane i wstępnie sprawdzone produkty turystyczne wsi. Podstawą tych produktów były zasoby kulturowe, historyczne, przyrodnicze i społeczne wsi.
W trakcie działań projektowych wstępnie zinterpretowano przestrzeń wsi, opracowano scenariusze zajęć i koncepcje wyposażenia miejsc do ich prowadzenia. Ważnym aspektem projektu jest połączenie ofert wszystkich wiosek w postaci sieciowego produktu turystycznego o nazwie „Od Krakowiaków do Górali” i ich wspólna promocja.